Ilość zezwoleń na pracę cudzoziemców (Polska).

Sprawdź przegląd najważniejszych danych o rynku zatrudnienia i pracy tymczasowej. Prezentujemy dane o zatrudnieniu. Pochodzą z aktualnych badań komercyjnych lub źródeł rządowych (Główny Urząd Statystyczny, Departament Rynku Pracy MRPiPS, Urząd do Spraw Cudzoziemców).

 

Ilość wydanych zezwoleń na pracę w Polsce (2021). Pierwsza dziesiątka.

Obywatelstwo/ Zezwolenia

Ukraina           325 213

Białoruś          34 830

Indie               15 326

Uzbekistan      15 002

Filipiny           13 279

Nepal              10 853

Gruzja             9 267

Mołdawia       7 958

Indonezja        7 899

Bangladesz     7 524

 

W 2021 roku razem to 504 172 osób z zezwoleniem na pracę w Polsce

Źródło danych (link)

 

Liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca według organu/ województwa (od największej). Za 2021 r.

 mazowieckie   104 843

wielkopolskie 57 878

łódzkie            53 202

śląskie 48 736

małopolskie    42 994

kujawsko-pomorskie  40 948

dolnośląskie    26 662

podlaskie        21 750

pomorskie       21 692

zachodniopomorskie  21 597

lubelskie         16 399

lubuskie          14 199

opolskie          13 894

podkarpackie  7 845

warmińsko-mazurskie            6 602

świętokrzyskie           4 931

Razem:           504 172

 

Okresy ważności umów

Do 3 msc        333

3-6 msc           992

6-12 msc         177 268

12-24 msc       105 292

Powyżej 24 msc         220 287

 

Podział na płeć

Kobiety           124 524

Mężczyźni      379 648

 

Zezwolenie wg płci cudzoziemca

 

Wiek kobieta mężczyzna Razem
poniżej 25 lat 22 127 54 719 76 846
25-34 34 604 135 258 169 862
35-44 34 762 113 884 148 646
45-54 25 671 61 670 87 341
55-59 5 274 10 740 16 014
60-64 1 674 2 909 4 583
powyżej 64 lat 412 468 880
Razem 124 524 379 648 504 172

 

Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemca wydanych w I półroczu 2021 r.

 

Sekcja PKD Razem %
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 118 074 23,4%
BUDOWNICTWO 110 233 21,9%
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 107 106 21,2%
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 105 435 20,9%
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 15 823 3,1%
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 13 260 2,6%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6343 1,3%
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 5853 1,2%
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5750 1,1%
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 5264 1,0%

 

Dane:

Źródłem informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce są, m.in., dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, dotyczące:

  • zezwoleń na pracę cudzoziemców,
  • zezwoleń na pracę sezonową,
  • oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Nasi pracownicy – wideo
Fakty o Solano Group

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure ipsum quam saepe ad earum minima. Odit natus, eius maxime distinctio cum non saepe, et ullam. Unde at, dolorem ullam repellendus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iure ipsum quam saepe ad earum minima.