Usługi legalizacji dla obcokrajowców

Masz firmę w Polsce i myślisz o zatrudnieniu obcokrajowców? Wesprzemy Cię w dopełnieniu skomplikowanych formalności i skompletowaniu wszystkich dokumentów wymaganych przez polskie prawo. Pomagamy kompleksowo pracodawcom w Polsce w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie RP.

W szczególności zajmujemy się uzyskaniem koniecznych zezwoleń, do których należą m.in.:

 • zezwolenie na pracę:
  • zezwolenie na wykonywanie pracy,
  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywanej pracy,
 • zezwolenie na pobyt:
  • wiza,
  • karty pobytu,
  • status rezydenta długoterminowego UE,
 • legalizacja pobytu członków rodzin zatrudnionych cudzoziemców (zaproszenie, zameldowanie, zezwolenie na pobyt),

 

Zajmujemy się również przedłużaniem pozwoleń na pracę oraz tworzeniem różnego rodzaju oświadczeń wymaganych na różnych etapach procesu legalizacji pracy i pobytu w Polsce Twoich przyszłych pracowników.   

Możemy Cię także wesprzeć w zakresie:  

 • tłumaczenia przysięgłego wymaganych dokumentów (legalizacja pracy lub pobytu w Polsce),
 • rejestracji oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (oświadczenie konieczne jest w przypadku obywateli z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy),
 • uzyskania opinii starosty,
 • uzyskania numeru PESEL, NIP, REGON,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Oferujemy również:

 • doradztwo w wyborze najlepszej w danym przypadku formy i warunków zatrudnienia,
 • pomoc w tworzeniu wzorów umów i innych dokumentów pracowniczych, związanych z zatrudnieniem cudzoziemców,
 • pomoc w pisaniu odwołań od decyzji w sprawie legalizacji pracy i pobytu.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zatrudnieniem cudzoziemców w swojej firmie, zgłoś się do nas. Chętnie Ci pomożemy.  

Opinie pracowników

Opinia 1

"Pracuję w Firmie Solano od roku. Po półrocznym pobycie zdecydowaliśmy się na złożenie dokumentów na Kartę Stałego Pobytu i w najbliższym czasie nie planujemy wyjazdu do Mołdawii. Warunki pracy są bardzo dobre, wynagrodzenie zgodnie z umową na czas. Ważnym aspektem była legalność pracy, jesteśmy ubezpieczeni i jeśli to konieczne mamy opiekę lekarską."

Opinia 2

"Pracuję w Firmie Solano od trzech lat. Warunki pracy są bardzo dobre, wynagrodzenie zgodnie z umową - na czas. W zakładzie miła atmosfera, każdy otrzymuje posiłek regeneracyjny."

Opinia 3

"Zatrudnienie jest stabilne, a firma oferuje możliwość zrobienia zezwolenia na pracę lub karty pobytu. Zawsze mogę liczyć na pomoc koordynatorów w kwestiach związanych z zatrudnieniem jak również z codziennym życiem tutaj."

Opinia 4

"Atmosfera w pracy jest miła, mistrzowie są przyjaźnie nastawieni do nas, zawsze pomagają. Wg mnie wszystko tutaj jest stabilne, wypłatę mam zawsze regularnie. Mieszkam niedaleko od pracy- 15 min pieszo."

Opinia 5

"Podoba mi się w SOLANO i poleciłbym pracę tutaj bo agencja jest rzetelnym pracodawcą. Atmosfera panująca w firmie jest dobra, a poziom stabilności zatrudnienia jest wysoki - robię już 2 kartę pobytu."

Opinia 6

"Podoba mi się w SOLANO i poleciłbym pracę tutaj bo agencja jest rzetelnym pracodawcą. Atmosfera panująca w firmie jest dobra, a poziom stabilności zatrudnienia jest wysoki - robię już 2 kartę pobytu."

Kontakt

AP SOLANO
Spółka z o.o. Spółka komandytowa

ul. Polna 3c
05-530 Góra Kalwaria

0048 22 736 06 06

+48 22 736 06 67

kontakt@apsolano.pl

ul. Polna 3c
05-530 Góra Kalwaria